Ägarskiftesguiden
drivs av:

Ägarskiftesguiden.se - Strix logotyp
Riddaregatan 33
216 19 Malmö
Tel 0708-164826

nils@strixab.se

Advokatbyråer

Vid ägarskiften i företag är det advokatens uppgift att bistå med såväl råd i relevanta juridiska frågeställningar som praktiska arrangemang, framför allt i form av upprättande av avtal. Advokaten utgår från den avsikt och vilja som uppdragsgivaren har avseende överlåtelsen, och hjälper till med att få denna avsikt och vilja manifesterad i de överenskommelser som träffas. I den mån uppdragsgivaren är osäker på vilka överväganden som måste göras och vilken riktning besluten bör ta, är advokaten behjälplig med att tydliggöra möjligheter och problem, samt alternativa lösningar. Vid en överlåtelse arbetar advokaten ofta parallellt med företagets revisionsbyrå, som kan ta hand om bl a värderings- och skattefrågor. Advokaten kan antingen vara med ända från att överlåtelsen initieras eller genom att göra enstaka insatser, t ex i form av förhandling kring och upprättande av den centrala handlingen vid överlåtelsen – överlåtelseavtalet. Vid ett ägarskifte är det även viktigt att tänka över frågor som inte direkt berör själva överlåtelsen, men som har samband med denna. Det kan röra sig om allt från företagets policy-dokument, kundavtal och anställningsavtal till frågor av mer personlig karaktär, såsom testamente och gåvor. Det kan också finnas anledning att särskilt uppmärksamma i vilken mån säljaren ska vara fortsatt verksam inom företaget, och villkoren för detta. Köparen har även anledning att överväga den framtida styrningen av ägandet i bolaget – om det finns fler än en ägare är det många gånger lämpligt att upprätta ett kompanjonsavtal. Advokaten kan vara behjälplig med råd och upprättande av avtal avseende samtliga dessa frågor och fungerar dessutom ofta som uppdragsgivarens bollplank i andra frågor som löpande dyker upp inför, under och efter överlåtelsen.

Exempel på advokatbyråer hittar du här.

Källa: Ägarskiften med förnuft och känsla, NUTEK (numera Tillväxtverket), CeFEO vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping