Ägarskiftesguiden
drivs av:

Ägarskiftesguiden.se - Strix logotyp
Riddaregatan 33
216 19 Malmö
Tel 0708-164826

nils@strixab.se

Finansiärer

När det gäller den traditionella banken, varierar rollen beroende på kundens behov, d.v.s. på vilka rådgivare/revisorer som företaget i övrigt har tillgång till.

Hur arbetar banken praktiskt för att stödja ägarskiften?

Vanligast är att banken är med som bollplank under processen fram till ett ägarskifte, ofta i samråd med företagets revisor. Banken hjälper till att hitta ett bra finansieringsupplägg för den tilltänkte köparen, samt hjälper säljaren med placering av köpeskillingen efter köpet. Banken ser också som sin roll att i vardagen lyfta fram frågan om ägarskifte med nuvarande ägare, eftersom det ofta är en jobbig fråga för företagaren att ta tag i. Banken kan bidra till att man kommer igång med processen. Banken kan också se till att företagaren får bästa möjliga hjälp, t ex tillgång till specialister inom olika områden. För att stödja kundföretagare i denna process har den bank som svarade på frågorna i denna undersökning de senaste åren vidtagit en hel del åtgärder, bl a: startat en företagsförmedling, utbildat specialistkompetens inom olika områden, utbildat företagsrådgivare i ägarskiftesfrågor, tillsatt ”kompetensteam” som täcker i princip hela ägarskiftesprocessen samt anordnat kundträffar på detta tema.

Exempel på finansiärer hittar du här.

Källa: Ägarskiften med förnuft och känsla, NUTEK (numera Tillväxtverket), CeFEO vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping