Ägarskiftesguiden
drivs av:

Ägarskiftesguiden.se - Strix logotyp
Riddaregatan 33
216 19 Malmö
Tel 0708-164826

nils@strixab.se

Revisionsbyråer

Utifrån ett revisorsperspektiv ser revisionsbyrån sin roll som att vara bollplank, att diskutera hur man löser uppkommande problem, t.ex. rättviseaspekter vid överlåtelse inom familj, skattefrågor, privatekonomi samt att hitta konstruktioner som fungerar för alla inblandade parter. På frågan hur de jobbar praktiskt betonas att de samarbetar mellan olika kompetenser inom revisionsföretaget, samt genom att skapa förtroende hos inblandade parter.

De stora revisionsbyråerna kan bidra med följande åtgärder:

Revisorn är normalt klientens kontaktperson och diskussionspartner i dessa frågor. Då generationsskiften inrymmer åtskilliga komplexa frågeställningar kan också andra specialister på olika områden, som finns att tillgå inom många revisionsbyråer, biträda i ärendet. Revisionsbyråerna bedömer att de ekonomiska effekterna av uteblivna eller dåligt genomförda generationsskiften/företagsöverlåtelser kan bli avsevärda, med risk att ett antal företag försvinner. För hela samhället är det därför av vikt att kommande ägarskiften underlättas och får lyckade lösningar. Med revisionsbyråernas samlade kompetens erbjuder de biträde i en heltäckande process som förbereder såväl bolaget som ägarkretsen inför ett generationsskifte, oavsett om det rör sig om ett skifte inom familjen eller en extern försäljning. Behovet av kunskap och rådgivning vid ägarskiften har i olika undersökningar visat sig stort. En revisor är i sådana sammanhang den vanligaste rådgivaren. Det kan därför vara naturligt att vända sig till sin revisor som möjlig lots genom skiftets problemlösningsprocess.

Exempel på revisionsbyråer hittar du här.

Källa: Ägarskiften med förnuft och känsla, NUTEK (numera Tillväxtverket), CeFEO vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping